Stappenplan Ondernemen

Je wilt een bedrijf beginnen, maar je weet niet zo goed wat je te wachten staat. Ondernemen brengt risico’s met zich mee, maar hoe ga je hier mee om? Dit stappenplan vertelt jou hoe je kunt beginnen.

Stap 1

Maak online quizzen/krachtmetingen, deze geven aan of jij capabel genoeg bent om ondernemer te worden. Zijn de uitkomsten negatief, betekent dit niet dat je het niet kan. Een ondernemer is een echte doorzetter en zo lang jij doorzet kom je er ook. Een tip om te volgen is jou idee testen in de markt, hierdoor weet je ook bij welke doelgroep jouw idee het meest aanslaat. Het is wel belangrijk dat de onderneming uiteindelijk winstgevend wordt. (m.u.v. non-profit)

Stap 2

Maak je idee zo concreet mogelijk en ga ermee naar familie, vrienden en bekenden. Vraag ze wat ze denken over het idee en of ze er geld voor zouden willen betalen en zo ja, hoeveel?

Stap 3

De bijkomende factoren

  • Hoe houd je de administratie bij?
  • Welke verzekeringen heb je nodig?
  • Wat wil je netto per maand overhouden?
  • Hoe voorkom je faillissement?
  • Waar ga je je vestigen?

Stap 4

Bepaal aan de hand van pre-testing wie je doelgroep is. Klanten zoeken oplossingen voor hun problemen, speel dus in op deze wetenschap. Zorg voor een goed kloppend verhaal.

Stap 5

Wees reëel aangaande je winstverwachtingen en bepaal of je hiervoor wilt gaan. Stel een spreadsheet op met de volgende situaties:

  • Hoeveel betalen je klanten voor je idee?
  • Haal daar al je te maken kosten vanaf. Dit zijn de productiekosten, de inkoopkosten en de verkoop- en reiskosten.
  • Haal daar alle verzekeringspremies , brutolonen, overheadkosten en dergelijke van af.
  • Haal daar weer 10% onvoorzien af.
  • Haal nu de te betalen belasting ervan af. Reken grofweg 30% wanneer je een BV start, in alle overige gevallen met 40% inkomstenbelasting.

Zijn al deze uitkomsten nog positief, dan kun je aan de slag gaan met een ondernemings/bedrijfsplan. Hierbij worden alle aspecten gestructureerd uitgewerkt. Je gaat de organisatievorm, de strategie, de huisvesting en de commerciële en financiële uitwerken en tot slot ga je na welke risico’s zijn verbonden aan je plan. Als alles nog de moeite waard is, ga je je inschrijven bij de KvK.