Het brein ten opzichte van de marketingperceptie

Altijd al willen weten hoe consumenten kijken naar jouw bedrijf? Valt hen jouw bedrijf wel op? Wat nemen ze precies waar? Vandaag lichten we één aspect uit, namelijk behoeften.

Je moet eerst te weten komen of jouw producten of diensten toedoen aan de eerste levensbehoefte, de benodigdheden om te kunnen overleven (eten, drinken en zuurstof). Het komt vaker voor dat je diensten of producten aan de secundaire levensbehoeften voldoen. ( Deze zijn per persoon verschillend, gebaseerd op cultuur of religie) Voor jou is het belangrijk om te weten in welk stadium jouw doelgroep zich bevindt. In hoeverre vind een consument het belangrijk om zelfverwezenlijking tot stand te brengen, hierbij voelt hij onafhankelijkheid en aanzien.

Voldoet jouw product of dienst aan de objectieve of subjectieve behoeften? Objectieve behoeften zijn behoeften die voor iedereen over het algemeen dezelfde betekenis kennen. Ze kunnen daarentegen wel op verschillende manieren worden ingevuld. “Ik heb behoefte aan een nieuw kapsel.’ Daarbij weet wel iedereen, oh zij moet naar de kapper, maar er kunnen verschillende behandelingen worden uitgevoerd. Er bestaan in dit geval geen andere mogelijkheden om aan de behoefte te voldoen (behalve door het zelf te doen). Voldoet jouw product/dienst aan de behoefte avontuur? Dan zal een marketeer precies moeten uitzoeken in welk aspect van avontuur zij voldoen aan de behoefte avontuur. Deze behoefte kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

Verder heb je bewuste en onbewuste behoeften. Bij deze typen behoeften zien we ook een minder duidelijke grens. Iemand kan zich bewust zijn van het feit dat hij/zij naar de kapper moet (bewust). Iemand kan ook door bijvoorbeeld een plaatje op Social Media denken, ‘oh ik moet naar de kapper.’

Behoeften verdwijnen over het algemeen niet, maar veranderen wel. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld de Corona Crisis. Consumenten krijgen nu meer de behoeften om thuis te bestellen dan voorheen, ze eten nu thuis maar voorheen op locatie. En zo zal de marketeer moeten kijken welke situaties of gebeurtenissen van toepassing zijn op haar product/dienst.

Je ziet ook dat er snel gewenning ontstaat, dit resulteert in een bijvoorbeeld luxere edities of een limited edition van een product. Het is belangrijk dat de behoefte de consument bezig blijft houden.