Het invullen van een Brand- Positioning Sheet (BPS)

De eerste drie stappen van dit formulier hebben betrekking op de positioneringsanalyse en de overige zes op de positioneringskeuze.

Positioneringsanalyse

  1. Merkidentiteit

Dit betreft alle identiteitsaspecten, zoals conclusies t.a.v.  de organisatie-identiteit en aan de conclusies t.a.v. de merkarchitectuur.

  1. Doelgroep relevantie

Welke waarden en betekenissen koppel je aan je vastgestelde doelgroep? En bepaal hier de relevantie van.

  1. Categorisatie

Hoe wordt je als ‘lid’ van de categorie gezien? En wat maakt jou onderscheidend van de concurrentie wat betreft attributen, betekenissen/consequenties en waarden.

Positioneringskeuze

 

  1. Doelgroep- en concurrentenkeuze

Welke doelgroep zet ik centraal? en welke marktpartijen zie je als concurrent? Bij alles keuzes die je hierna maakt, ga je uit van deze relatiegroepen.

  1. Merkwaarden

Uit al je gekozen waarden, kies je 3 merkwaarden. Deze kun je personifiëren door persoonlijkheidskenmerken of karaktereigenschappen op je Sociale Platformen en offline materiaal.

  1. Betekenissen/Consequenties

Op welke betekenissen ga ik inspelen? Ga je voor functionele of psychosociale kenmerken?

  1. Voordelen

Bij het maken van de analyse zijn voordelen ontstaan, maar hoe zet je deze in? Bij een lage betrokkenheid, kun je enigszins overclaimen door 1 a 2 voordelen te overdrijven. Bij een hoge betrokkenheid ga je uit van 3 a 4 voordelen, zonder te overdrijven.

  1. Bewijsvoering

Dit zijn de concrete product eigenschappen (claims to be alive) om de doelgroep daadwerkelijk te overtuigen.

9 Merkessentie

Een samenvatting van alle eerdere stappen. Een duidelijk, inspirerend zinnetje waarin de positionering voor het merk is samengevat. Deze zin wordt als kern van de onderneming genomen, vooral onder het personeel en deze wordt vaak niet naar buiten gebracht.