Automatisering

De waarde van automatisering is tweeledig. U kunt geautomatiseerd werken opvatten als de tegenhanger van handmatig werken. Een voor de hand liggende benadering, waar in de praktijk meer valt uit te halen. Nog steeds worden in veel organisaties gegevens dubbel ingevoerd, emails geprint en archieven vol met mappen aangelegd. PE Projects brengt graag met u in kaart waar u in dat opzicht meer uit uw automatisering kunt halen.

Cruciale informatie

Automatisering heeft ook alles te maken met Informatie- en Communicatie Technologie, ofwel: ICT. Doeltreffende hard- en software stellen u in staat om binnen uw organisatie en daarbuiten, zelfs wereldwijd, informatie te distribueren, te verzamelen, op te slaan en te raadplegen. Informatie is onmisbaar. Variërend van orderbevestiging tot financiële kengetallen, van functiebeschrijving tot correspondentie. Het is van belang dat u de informatiestromen in kaart brengt, structureert en automatiseert. De juiste informatie op de juiste plaats, daar gaat het om.

Automatisering en een passende oplossingen

PE Projects kan u daarbij ondersteunen op alle fronten. Van werkstations en randapparatuur tot servers, netwerken en online verbindingen. Niet altijd is de snelste computer of de duurste software het meest geschikt. Het gaat erom dat uw automatisering past bij uw organisatie en werkprocessen. Een te klein ‘jasje’ belemmert uw functioneren, een te grote evenzeer.

Daarom wil PE Projects graag meer weten van u en uw organisatie. Van uw processen en uw plannen. Van uw mensen en uw methoden. Op basis daarvan doen we u een compleet voorstel, dat in alle facetten van uw automatisering voorziet. Dat is praktisch voor u. PE Projects behoudt voor u het overzicht en coördineert de implementatie van de verschillende onderdelen. Bovendien heeft u voor het onderhoud, de service en het support slechts 1 aanspreekpunt.